Нашите производи

Axxon Holding има широка палета на производи од брендовите Nutricia и Potencijal. Повеке од 25. години сме водечка компанија во Македонија, која увезува и дистрибуира храна за доенчиња и мали деца.

Milupa_Logo-Makedonija